بایگانی برچسب: virtual or dedicaded server

از کجا بفهمیم یک میزبان Virtual هست یا Physical

راحت ترین راه برای متوجه شدن این موضوع که یک سیستم مجازی است یا فیزیکی استفاده از بسته facter می‌باشد. facter یک ابزار کوچک است که به منظور جمع‌آوری و نمایش اطلاعات پیرامون سیستم کاربرد دارد.

نصب Facter با مدیر بسته:

ابتدا باید facter را نصب نماییم، برای این منظور میتوان از مدیربسته سیستم‌عامل استفاده کرد. برای مثال در Debian یا Ubuntu:

sudo apt-get install facter

نصب Facter به صورت Manual:

برای نصب facter در سیستم‌هایی که این بسته را در مخازن خود ندارند ابتدا آخرین نسخه این ابزار را از آدرس زیر دانلود نمایید:

https://downloads.puppetlabs.com/facter/?C=N;O=D

سپس بعد از extract کردن آرشیو دانلود شده دستور زیر را اجرا کنید:

ruby facter*/install.rb

استفاده از Facter

حال برای استفاده از facter میتوان از دستور زیر استفاده کرد:

facter

دستور فوق اطلاعات مفیدی از سیستم را به نمایش می‌گذارد، برای یافتن اینکه سیستم Virtual بوده یا Physical دستور را به این صورت اجرا کنید:

facter | grep is_virtual

نتیجه به صورت زیر true یا false خواهد بود:

is_virtual => false