تاکس گیک - وبلاگی پیرامون نرم‌افزار آزاد و گنو لینوکس، سالهاست مکانی برای نگارش مواردیه که برام جالبه. می‌تونه درباره گنو، لینوکس، تکنولوژی، زندگی و یا هر چیز دیگه‌ای باشه.

سالها بلاگ روی وردپرس بود. ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸ به صورت موقت مطالبم رو به jekyll انتقال دادم، و نهایتا اواسط ۲۰۱۹ همه چیز کامل انتقال پیدا کرد. مدتی رو گیت‌هاب، بعد گیت‌لب و نهایتا مجدد توسط گیت‌هاب میزبانی می‌شیم.

پوسته مورد استفاده، پوسته پیش‌فرض jekyll هست که کمی دست بردم توش تا فقط فارسی رو قابل تحمل به نمایش بگذاره.

تا ببینیم که بعدها وضعیت به چه شکل تغییر پیدا ‌می‌کنه.

میلاد