خیکی از کارهایی که پس از نصب هر توزیع گنو/لینوکس انجام میدهیم، افزون قابلیت تایپ به زبان فارسی می باشد.

Openbox-logo

از این رو که اعمال تنظیمات در مدیر پنجره Openbox کمی متفاوت از سایر محیط ها میباشد، ممکن است در ابتدا این کار کمی سخت به نظر برسد، اما در ادامه به ارائه راه حل بسیارساده ای جهت افزودن زبان فارسی به Openbox خواهیم پرداخت.

جهت انجام ا ین کار به صورت موقت کافیست دستور زیر را در ترمینال اجرا نمایید:

setxkbmap -layout "us,ir" -option "grp:alt_shift_toggle"

اکنون میتوانید با فشردن کلید های alt+shift بین زبان انگلیسی و فارسی switch کنید.

جهت اضافه کردن زبان به صورت دائم کافیست دستور فوق را به صورت زیر در فایل autostart از تنظیمات openbox قرار دهید.

setxkbmap -layout "us,ir" -option "grp:alt_shift_toggle" &

این فایل عموما در شاخه زیر قرار دارد:

~/openbox/autostart