راحت ترین راه برای متوجه شدن این موضوع که یک سیستم مجازی است یا فیزیکی استفاده از بسته facter می‌باشد. facter یک ابزار کوچک است که به منظور جمع‌آوری و نمایش اطلاعات پیرامون سیستم کاربرد دارد.

نصب Facter با مدیر بسته:

ابتدا باید facter را نصب نماییم، برای این منظور میتوان از مدیربسته سیستم‌عامل استفاده کرد. برای مثال در Debian یا Ubuntu:

sudo apt-get install facter

نصب Facter به صورت Manual:

برای نصب facter در سیستم‌هایی که این بسته را در مخازن خود ندارند ابتدا آخرین نسخه این ابزار را از آدرس زیر دانلود نمایید:

https://downloads.puppetlabs.com/facter/?C=N;O=D

سپس بعد از extract کردن آرشیو دانلود شده دستور زیر را اجرا کنید:

ruby facter*/install.rb

استفاده از Facter

حال برای استفاده از facter میتوان از دستور زیر استفاده کرد:

facter

دستور فوق اطلاعات مفیدی از سیستم را به نمایش می‌گذارد، برای یافتن اینکه سیستم Virtual بوده یا Physical دستور را به این صورت اجرا کنید:

facter | grep is_virtual

نتیجه به صورت زیر true یا false خواهد بود:

is_virtual => false