وب سایت php.net رو باز کنید. تایپ کنید:

I hate PHP

و اینتر بزنید. همینطور:

I love PHP

بقیه رو خودتون پیدا کنید.