نشسته‌ام
تلی از خاکستر رو به رویم
یکی پس از دیگری
در برابر دیدگانم
چه زیبا شعله‌ور می‌شوند
برگ‌های سبز درخت آرزوها

۱۴۰۲/۰۳/۰۲