دل ما کثیف و چرک است
به سیاهی لجاجت
سر سازش هم ندارد
که رها شویم ز عضلت

۱۴۰۲/۰۳/۰۶


بخشی از شعری طولانی‌تر هست که شاید در آینده‌ای نه چندان دور در پستی دیگر ارسال کنم و یا اینکه همین مطلب را به‌روز و تکمیل کنم.